Kapacitet

 • Fabrik i Europa: 130 000
 • Fabrik i Asien: 50 000 (prognos 2014: 100 000)

Produktionslinjer för små och medelstora cylindrar

 • Kolvdiameter 25 - 200 mm
 • Max. slaglängd 3 000 mm

Produktionslinjer för stora cylindrar

 • Kolvdiameter 160 - 800 mm
 • Max. slaglängd 10 000 mm

Alternativ för stångbehandling

 • Hårdkrom 25 - 30 μm
 • Dubbel hårdkrom 2 x 40 μm
 • Specialhårdkrom 1 x 80 μm
 • Nickelkrom
 • Induktionshärdning + hårdkrom
 • Slipning och polering av stänger i rostfritt stål (utan hårdkrom)
 • Laserbeläggning

Alternativ för ytbehandling av cylinder

 • Tvåkomponents målning polyuretan 80 μm (standard)
 • Blästring FeSa 2½ (vid begäran)
 • Epoxymålning (skikttjocklek beroende på krav)